Skip to main content

Nhân viên

EK GROUP
15-18 triệu/ Tháng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI TIẾNG NHẬT

tuyển dụng kỹ thuật viên vận hành máy làm việc tại Đức - EK Group
CHLB Đức
65-90 triệu VNĐ/tháng (Sau tốt nghiệp)/ Tháng

KTV VẬN HÀNH MÁY

tuyển dụng chuyên viên văn phòng làm việc tại Đức - EK Group
CHLB Đức
65-90 triệu VNĐ/tháng (Sau tốt nghiệp)/ Tháng

CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG

tuyển dụng chuyên viên bán hàng làm việc tại Đức - EK Group
CHLB Đức
65-90 triệu VNĐ/tháng (Sau tốt nghiệp)/ Tháng

CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG