TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CỦA TTS EK GROUP TẠI XUÂN MAI

𝗧𝗿𝗮̉𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝗧𝗧𝗦 𝗘𝗞 𝘁𝗮̣𝗶 𝗧𝗧 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗫𝘂𝗮̂𝗻 𝗠𝗮𝗶
============================
Trải nghiệm kỹ năng sống thông qua hoạt động ngoại khóa được hiểu một cách ngắn gọn là tri thức về những hành vi tích cực, khả năng ứng phó với tình huống thực tế mà học viên có được bằng cách tham gia hoạt động ngoài giờ học chính khóa.
Hiểu được điều đó, 𝐄𝐊 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 đã tổ chức chương trình ngoại khoá (2 tuần) dành cho TTS tại TT thực hành EK tại Xuân Mai. Tại đây, các bạn học viên được:
👉 Trải nghiệm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hoà nhập.
👉Trải nghiệm kỹ năng qua hoạt động ngoại khóa tự chăm sóc bản thân.
👉Trải nghiệm kỹ năng làm việc nhóm.
👉Tham gia các trò chơi tembuilding, vui chơi, thể hiện tài năng của bản thân có tổ chức….
===========================
𝐵𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑇𝑆 𝐸𝐾 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑎̣? 𝑉𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑘𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑝𝑎𝑔𝑒 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑒𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑇𝑆 𝐸𝐾 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑛ℎ𝑒́!
Đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑚 𝐸𝐾, 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑑𝑢̛̣ 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑎́𝑛𝑔 5 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑒́!
===============================
👌Đơn hàng 12 Nam – 72 nữ Kiểm tra máy móc – Làm việc cho Công ty GREEN TEC (Saitama, Kanagawa…) – PV đợt 1: 10/05/2021.
👌Đơn hàng 30 Nữ – Sản xuất thịt, đồ ăn sẵn tại Ishikawa – DK Phỏng vấn: Tháng 5/2021.
👌Đơn hàng 30 Nam – Gia công kim loại tấm tại Fukuoka – Phỏng vấn ngày 24/05/2021.
👌Đơn hàng 24 Nam – 12 Nữ – Chế tạo sản phẩm nhựa tại MIE – Phỏng vấn ngày 22/05/2021.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐄𝐊 – 𝐄𝐊 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏
🇻🇳 TRAO NIỀM TIN – NHẬN CƠ HỘI 🇯🇵
Hotline: 0️⃣9️⃣7️⃣1️⃣2️⃣4️⃣2️⃣9️⃣6️⃣6️⃣
Fanpage: EK ALL.,jsc
Thích

Bình luận
Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *