Tuyển dụng 9 nam CÁN TRÁT

Công việc: CÁN TRÁT

Yêu cầu: TN THPT, tuổi từ 19-30T, thuận tay phải

1.Ngày thi tuyển: 1011/2018

2. Lương cơ bản :  ~ 173.360 Yên (Chưa tính làm thêm)

Lương thực lĩnh khoảng 20 Man, đã có TTS của công ty làm việc tại xí nghiệp

3. Hình thức thi tuyển: Thi thực hành + Phỏng vấn

4. Địa điểm làm việc: Kawasaki, Yokohama

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *