HÌNH ẢNH CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EK:

HÌNH ẢNH KHUÔN VIÊN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Hình ảnh trung tâm đào tạo Nghề Hàn – Cơ khí

Hình ảnh Phòng máy tính

Hình ảnh Phòng ký túc xá

Hình ảnh thiết bị máy móc tại Xưởng

Hình ảnh Nhà ăn của học viên

Hình ảnh siêu thị tiện ích EK MART

Hình ảnh lớp học ngoại ngữ

Hình ảnh Phòng thực hành Khách sạn

Hình ảnh phòng thực hành Lễ tân