Tuyển dụng 20 Nữ Chế biến thủy sản gia nhiệt

Công việc: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ƯỚP GIA VỊ (RONG BIỂN KHÔ)

Yêu cầu: TN THPT, tuổi từ 18-30T, thị lực 2 mắt 6/10.

1.Ngày thi tuyển: 1/10/2018

2. Lương cơ bản :  ~ 133.000 Yên (Chưa tính làm thêm)

3. Hình thức thi tuyển: Thi viết + Phỏng vấn

4. Địa điểm làm việc: Saga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *