Tuyển dụng 11 nam đúc nhựa

Công việc: ĐÚC ĐỒ NHỰA.

Yêu cầu: TN THPT, tuổi từ 20-29T, thị lực 2 mắt 6/10.

1.Ngày thi tuyển: 12/9/2018

2. Lương cơ bản :  ~ 150.000 Yên (Chưa tính làm thêm)

3. Hình thức thi tuyển: Thi thực hành + Phỏng vấn

4. Địa điểm làm việc: Fukuoka

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *