TUYỂN 3 NỮ BẢO TRÌ MÁY

TUYỂN 3 NỮ BẢO TRÌ MÁY

Tuổi từ 18-27t, TN THPT, thuận tay phải

Yêu cầu là ứng viên có khả năng tiếp thu tiếng Nhật.
Làm việc được trong 3 năm không xin về nước giữa chừng.
Mong muốn ứng viên có kinh nghiệm, thể lực tốt.
Chiều cao 156 cm trở lên . Nặng 45kg trở lên.
Yêu cầu ứng viên loại A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *