TUYỂN 4 NAM 4 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ LÀM ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ

TUYỂN 4 NAM 4 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ LÀM ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ

Tuổi từ 18-30t, TN THPT.

Yêu cầu là ứng viên khỏe mạnh, ngoan ngoãn
Yêu cầu là ứng viên có khả năng tiếp thu tiếng Nhật.
Làm việc được trong 3 năm không xin về nước giữa chừng.
100% ứng viên vào thi sơ tuyển xếp loại A, điểm tính toán >60đ

1.LƯƠNG: 143.260 YEN

2.ĐỊA ĐIỂM: AICHI

3.ND THI: PV TRỰC TIẾP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *