CẬN CẢNH NHỮNG HÌNH ẢNH THI TUYỂN ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CỦA EK GROUP

Tùy vào từng đơn hàng mà thi thực hành cũng khác nhau. Tuy nhiên về đơn hàng thực phẩm thì các bài thi trong phần thực hành bao gồm: gọt hoa quả, gắp hạt đỗ, chia bài,… với mục đích xem lao động có nhanh tay, nhanh mắt, có khéo léo không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *